Kalkrijk kamgrasland

http://b.vimeocdn.com/ts/456/137/456137518_100.jpg
Kalkrijk kamgrasland
donderdag, 26 november, 2015
49
0

Kamgraslanden op kalkrijke bodem zijn vaak soortenrijke weidegronden. Ze liggen meestal op hellingen. Kenmerkende soorten zijn Gulden sleutelbloem, Ruige weegbree, Aarddistel en Bevertjes. Daarnaast komen soorten voor als Goudhaver en Gevinde kortsteel. Ook soorten van kalkrijk Glanshaverhooilanden zoals Beemdkroon komen voor. Het beheer bestaat uit begrazing vaak met runderen. Maar ook begrazing met paarden of schapen komt voor.