Kalkgrasland

http://b.vimeocdn.com/ts/456/394/456394261_100.jpg
Kalkgrasland
graslandbeheer, graslandtypes
donderdag, 28 november, 2013
96
7

Kalkgrasland ontwikkelt zich in een ondiepe, droge bodem bovenop kalkrijk gesteente. Deze situatie is in Vlaanderen beperkt tot minder dan 1 ha in het zuiden van de provincie Limburg. Meer zuidwaarts in Europa vind je meer kalkgrasland.
Kalkgraslandvegetatie is zeer soortenrijk met dwergstruikjes zoals Geel Zonneroosje, orchideeën en andere mooie bloemen als Grote centaurie. Andere kenmerkende soorten zijn Wondklaver, Kleine pimpernel en Gevinde kortsteel. Al deze soorten komen echter ook voor in niet kalkgraslanden. Zoals bijvoorbeeld Geel zonneroosje in de duingraslanden. Goed ontwikkeld kalkgrasland zoals in Wallonië vind je niet in Vlaanderen.

Traditioneel bestaat het beheer van kalkgraslanden uit begrazing met mergelschapen, maar sommige kalkgraslanden worden ook gemaaid. De kalkgraslandachtige vegetaties langs het Albertkanaal hebben als voornaamste beheer het manueel verwijderen van boomopslag.