Jeneverbes (Juniperus communis) aangeplante bomen.