In het verleden zijn de meeste natte heidegebieden in Vlaanderen in meer of mindere mate ontwaterd.