Het elzenbroek in het Coolhembos wordt gekenmerkt door een permanent hoge grondwaterstand (Puurs).