Graslanden met rietkragen zijn algemeen in de kustpolders.