Eenarig wollegras (Eriophorum vaginatum) planten met vruchtpluis.