Driedistel is een typische begeleider van droge, door zand overstoven Kruipwilgstruwelen.