Dotterbloemgrasland

http://b.vimeocdn.com/ts/453/310/453310090_100.jpg
Dotterbloemgrasland
maandag, 28 oktober, 2013
105
0

Dotterbloemgraslanden zijn drassige hooilanden die afhankelijk zijn van niet zuur grondwater. Ze komen voor op matig voedselrijke bodems. De plantengroei is weelderig met talrijke, mooie bloemen. Kenmerkende soorten zijn Dotterbloem, Echte koekoeksbloem, en Brede orchis. Daarnaast vind je ook russen zoals Biezeknopen, Pitrus en Veldrus.
Andere soorten indicatief voor Dotterbloemgrasland zijn Waterkruiskruid, Kale jonker en Holpijp.

In de kustduinen komen dotterbloemgraslanden voor die zeer soorten- en orchideeënrijk zijn met bijvoorbeeld Vleeskleurig orchis en de zeer zeldzame Honingorchis.

Dotterbloemgraslanden zijn vrij zeldzaam geworden in Vlaanderen en zijn dan ook belangrijk voor het natuurbehoud. Het beheer bestaat uit maaien, al dan niet met nabegrazing. De vegetatie moet kort de winter in gaan, dit kan door een tweede maaibeurt in september of door nabegrazing. Maai je maar 1 keer dan doe je dit in september zodat ook dan de vegetatie kort de winter ingaat.