Detail van sluikstort. Grote sluikstorten zijn ook in de kartering opgenomen.