De volledig cultuurhistorisch herstelde eendenkooi aan het Donkmeer (Berlare).