In de Voerstreek en op de Sint-Pietersberg is zuurbes nog aan te treffen op zuidelijk geexposeerde hellingen.