De Variabele waterjuffer is een bedreigde waterjuffer van dit habitattype.