De toenemende vergrassing met pijpenstrootje is een probleem in vele heidengebieden (Mastenbos te Kapellen).