De krassen van de vijl zijn weggewerkt met de grove wetsteen