De Goudvink is in Vlaanderen een schaarse broedvogel in diverse bostypes, op voorwaarde dat er een weelderige ondergroei aanwezig is.