Bij Pro Silva wordt er gestreefd naar gemengde bossen met veel structuurvariatie. Daarnaast wordt er gebruikgemaakt van kleinschalige ingrepen en natuurlijke verjonging.

Bij Pro Silva wordt er gestreefd naar gemengde bossen met veel structuurvariatie. Daarnaast wordt er gebruikgemaakt van kleinschalige ingrepen en natuurlijke verjonging.