Vorken (takkigheid)

Definitie: 

De stam loopt vanaf een vork verder in twee deelstammen. Vorken zijn van genetische of toevallige aard (beschadiging eindknop).