Veiligheidsstickers en -symbolen

Veiligheid in een oogopslag

Definitie: 

De veiligheidsstickers en -symbolen geven de belangrijkste aandachtspunten aan bij het gebruik van een machine: welke persoonlijke beschermingsmiddelen moet je gebruiken, wat is het geluidsniveau van de werkende machine, ...