Taxonomie

Namen geven

Definitie: 

Taxonomie is de wetenschap van het indelen. Taxonomie (taxon = groep) verwijst naar zowel de classificatie van soorten als naar de methode die aan de basis van deze classificatie ligt. Deze indeling baseert zich op de systematiek, de methodiek om soorten in te delen en hun afstammingsgeschiedenis te onderzoeken.