Standstillbeginsel

Achteruitgang is verboden

Definitie: 

Het standstillbeginsel houdt in dat de huidige situatie als norm aangenomen wordt voor de toekomst. Voor het natuurbehoud betekent dit dat de natuur in kwaliteit en kwantiteit niet achteruit mag gaan. Het standstillbeginsel is onder meer opgenomen in het het Natuurdecreet (art. 8).