Standplaatsgeschiktheid

Welke boomsoort kiezen?

Definitie: 

De standplaatsgeschiktheid is een belangrijke factor bij de keuze voor bepaalde boomsoorten bij bosverjonging of bebossing. Niet elke boom groeit immers overal even goed. Standplaatsgeschikte bomen leiden tot meer stabiele en ecologisch waardevollere bosecosystemen.