Schijnwaterspiegel

Water op slecht doorlatende laag

Definitie: 

Grondwater dat gelegen is op een slecht doorlatende laag waaronder weer een onverzadigde zone voorkomt.