S-IHD

Definitie: 

Specifieke InstandHoudingsDoelstellingen. Voor meer uitleg zie Natura 2000.