Rottingsholen

Rottingsholen en loshangende schors

Definitie: 

Het afscheuren van een tak, het opensplijten van een boom en andere stambeschadigingen geven aanleiding tot deze heterogene groep barsten, spleten en gaten. Dergelijke plekjes komen vooral voor op dode of afstervende bomen. Dit is een habitat voor een flink aantal insectensoorten, vleermuizen, enz.