Podzol

Een bodem in laagjes

Definitie: 

Een podzol is een bodemtype met een bovenste donkere laag (humusrijke grond), dan een bleekgrijze bodemlaag (uitspoelingshorizont), vervolgens een donkere laag (de inspoelingshorizont). Onder de inspoelings vinden we het oorspronkelijke bodemmateriaal. Dit bodemtype komt vooral voor op zandig materiaal.