Piëzometer

Meten van de druk van het bodemwater

Definitie: 

Met een piëzometer wordt de waterdruk gemeten op een bepaalde diepte. In tegenstelling tot een peilbuis kunnen we daaruit opmaken of er kweldruk is of we ons daarentegen in een infiltratiegebied bevinden. Ook grondwaterstromingen kunnen worden gemeten.