Pelletkachel

Definitie: 

Een pelletkachel levert warmte door middel van straling en/of convectie. Ze wordt automatisch en enkel gevoed door pellets en kan warm water leveren indien ze voorzien is van een warmtewisselaar. Het vermogen van het toestel is lager of gelijk aan 50 kW.