Onderhandse houtverkoop

Definitie: 

Bij een onderhandse verkoop kan de verkoper het hout aan één of meerdere partijen aanbieden. Dit is in tegenstelling tot een openbare houtverkoop.

Bij het contacteren van meerdere potentiële houtkopers worden die doorgaans schriftelijk gecontacteerd, waardoor ze allemaal exact dezelfde informatie krijgen. Bij deze verkooptechniek is het van belang dat een langdurige vertrouwensrelatie bestaat, waarbij de bosbeheerder het idee heeft dat de houtkoper een eerlijke prijs biedt en de exploitatie correct uitvoert.

Een onderhandse verkoop gebeurt steeds met een schriftelijke bieding.