Natuurlijke selectie

Wie blijft leven en wie niet

Definitie: 

Natuurlijke selectie is een evolutionair proces waarbij overefbare kenmerken die overleving en voortplanting (fitness) bevorderen doorgegeven worden aan volgende generaties, en waardoor ze meer voorkomen in de populatie. Kenmerken die fitnessverlagend zijn nemen door natuurlijke selectie af.