MIRA

het Milieurapport Vlaanderen

Definitie: 

Het milieurapport is de wetenschappelijke onderbouwing van het milieubeleid. De opdracht van de milieurapportering is: het beschrijven van de kwaliteit van het leefmilieu, aangeven hoe die kwaliteit zich zou kunnen ontwikkelen en hoe die ontwikkeling kan worden verbeterd , en tenslotte onderzoeken in welke mate en op welke wijze het beleid tot nu toe tot veranderingen in de milieukwaliteit heeft geleid.