Materialen om onkruidgroei tegen te gaan

Boomschorsen en andere afdekmaterialen

Definitie: 

Het gebruik van afdekmaterialen kan een handige manier zijn om het initiële onderhoud te beperken na de aanplant van de beplanting. Ook zorgen deze na vertering nog voor een voedselaanrijking wat op armere gronden ten goede kan komen voor de aanplant. Bij een nieuwe aanplant is er nog geen strooisellaag aanwezig, op deze manier kan men deze wel inbrengen zodat er toch nog enige verticale gelaagdheid aanwezig is.