Marien

Zout water

Definitie: 

Marien wil zeggen aan de zee of oceaan verbonden. Mariene ecologie is de ecologie van zoutwaterecosystemen.