Maaien op natte gronden.

Maaien met rupsvoertuigen.

Definitie: 

Op zeer natte gronden, met weinig draagkracht kan je niet maaien met een tractor. Het gebruik van een pistenbully of soft track is dan noodzakelijk om te maaien. Het kan ook met een bosmaaier maar dit is veel intensiever. Een pistenbully en soft track zijn rupsvoertuigen. Door de rupsbanden wordt het gewicht over een groot oppervlakte verdeeld, waardoor de druk op de bodem klein is. Ze werken in 1 werkgang, dit wil zeggen dat ze het maaisel onmiddellijk nat afvoeren. Dit kan door opzuiging indien je maait met een klepelmaaier of door automatisch oprapen indien je maait met een maaibalk. Door de lage bodemdruk en 1 werkgang zijn deze rupsvoertuigen ideaal voor venige natte bodems. Kleine zegge vegetatie is een typisch natuurtype dat je maait met rupsvoertuigen.