Karakteristieke (fauna) soort

Typische soort en goede indicatie

Definitie: 

Karakteristieke diersoorten zijn soorten die vooral, maar niet exclusief voorkomen in een habitattype of natuurstreefbeeld. Het zijn soorten die zich in het habitattype of natuurstreefbeeld voortplanten. Ander gebruik zoals voedsel verzamelen, dekking en overwinteren wordt buiten beschouwing gelaten. Ze moeten óók een indicator zijn voor een goede ontwikkeling van het habitattype of natuurstreefbeeld. Het mogen dus geen triviale soorten zijn die niets zeggen over de habitatkwaliteit.