Kaprijpheid

Zij die gaan sterven...

Definitie: 

Een boom is kaprijp wanneer hij geschikt is om te worden gekapt. Wanneer dat precies is, is niet eenduidig vast te leggen en hangt af van de bestemming van het hout en het gevoerde beheer.