Hypertroof

Te rijk aan voedingsstoffen

Definitie: 

Hypetroof is de overtreffende trap van eutroof. In hypertrofe ecosystemen is er een overaanbod aan voedingsstoffen en krijgen nog maar een paar plantensoorten een kans zoals draadalgen in water of brandnetels op het land.