Heterodyne-detector

Meten op toonverschil

Definitie: 

Letterlijk vertaald betekent hetero-dyne “verschillende-tonen”. Het is een techniek die in vleermuisdetectors wordt gebruikt. Er bestaan een drietal technieken van ultrasoon detectoren die voor vleermuisonderzoek gebruikt worden: heterodyne, frequentiedeling en tijdexpansie. Dit is de goedkoopste techniek en alle voor amateurs betaalbare detectoren werken op deze manier. Ook de duurdere modellen hebben altijd deze techniek ingebouwd. Ze mag dus als standaardtechniek voor vleermuisonderzoek beschouwd worden.