Guanotrofiëring

Sterke bemesting door vogels

Definitie: 

Guanotrofie is een lokale sterke bemesting door uitwerpselen door het geconcentreerd voorkomen van vogels. Dat kan door kolonievorming zijn zoals bij meeuwen, roeken en aalscholvers of hoge aantallen watervogels zoals eenden en ganzen. Dat laatste is bijvoorbeeld een probleem bij Canadese ganzen.