Gradiënt

Ruimtelijke variatie

Definitie: 

Een gradiënt is het geleidelijk verloop in de ruimte van een bepaalde milieufactor. Voorbeelden zijn de geleidelijke overgang van droog naar nat, van voedselrijk naar voedselarm, van licht naar donker... In omgevingen waar dergelijk kleine verschillen op een beperkte oppervlakte voorkomen, vinden we meestal een grote soortenrijkdom.