Graanstoppelveld

wintervoedsel voor akkervogels

Definitie: 

Met graanstoppelvelden bedoelt men meestal een maatregel die genomen wordt om akkervogels van voedsel te voorzien. Door zomergranen of Japanse haver te zaaien hoeft het zaaibed niet voor de winter te worden klaargelegd. Dat wil zeggen dan de graagstoppels de winter door kunnen blijven staan. Zomergraan wordt pas in maart gezaaid. Zo vinden akkervogels in de winter ook nog graanresten.