Genetische drift

Verschuiving in de genetische diversiteit

Definitie: 

Genetische drift zijn toevallige fluctuaties in de samenstelling van allelen in een populatie. Dit le idt op termijn altijd tot verlies van genetische variatie en afname van heterozygositeit. Bij de voortplanting van soorten worden genetische kenmerken deels op toevallige wijze onder de nakomelingen verdeeld. Omdat een generatie slechts een beperkte groep nakomelingen kan voortbrengen, vertegenwoordigt die groep slechts een 'toevallige greep' uit alle mogelijke genetische kenmerken. Die opeenvolgende toevallige selecties kunnen er op langere termijn toe leiden, zeker in kleine populaties, dat bepaalde kenmerken verdwijnen en andere als enige overblijven. Dat proces noemt men genetische drift.