G-IHD

Definitie: 

Gewestelijke InstandHoudingsDoelstellingen. Voor meer uitleg zie Natura 2000.