Faunastrook

Akkerrand of -strook voor fauna

Definitie: 

Een faunarand bestaat uit een strook van 10 tot 20 meter (hoe breder, hoe beter) langs een perceelsgrens of door een perceel, die wordt ingezaaid met gras (of braak wordt gelegd) en overlangs in twee of drie wordt gedeeld. Bij duoranden wordt het deel grenzend aan de perceelsrand gemaaid; het deel langs de gewassen wordt ongemaaid gelaten. Bij trioranden wordt in drie overlangse parallelle stroken beurtelings gemaaid, waarbij één strook niet elk jaar volledig gemaaid wordt en er jaarrond korte en ruige stroken aanwezig zijn.