Exploitatieschade (Beschadiging)

Definitie: 

Schade aan overblijvende opstand bij het vellen (ontschorsen) of ruimen van bomen (beschadiging stamvoet, wortelaanloop). Kan inrotting en aantasting (schimmels) veroorzaken en bijgevolg rendementsverlies.