Ecoveloduct

Ecoduct dat tevens door recreanten kan gebruikt worden

Definitie: 

Een ecoveloduct is eenvoudigweg een ecoduct dat tevens door fietsers en wandelaars kan gebruikt worden. Het gaat meestal om een bestaande brug of viaduct die zodanig ingericht wordt dat dieren opnieuw van de ene kant van de weg naar de andere kunnen oversteken en er tegelijk nog mensen over kunnen.