Ecosysteemvisie

Gedetailleerd beeld van een gebied

Definitie: 

Een ecosysteemvisie is een visie op een gebied gebaseerd op een grondige kennis van abiotische en biotische factoren (zowel milieuomstandigheden als de planten en dieren die er voor komen) met als doel de mogelijkheden voor natuurbehoud in te schatten.