Ecologische voetafdruk

Een maat voor de impact van de mens op de omgeving

Definitie: 

De ecologische voetafdruk is een concept dat weergeeft hoeveel vruchtbare land- en wateroppervlakte iemand (of een hele gemeenschap of heel de wereld) nodig heeft om de goederen die nodig zijn om te voorzien in levensonderhoud te produceren en het afval dat er bij hoort te verwerken. Voor alles wat we eten en drinken, voor alle ritjes met de auto en voor een warm huis gebruiken we, letterlijk of theoretisch, een bepaalde oppervlakte land of water. De ecologische voetafdruk van de totale wereldbevolking ligt nu ongeveer 25% hoger dan de totale oppervlakte van de Aarde.