Duorand

Dubbel maaibeheer

Definitie: 

Een  duorand  is  een  vorm  van  akkerrandbeheer,  bestaande  uit  een grasstrook  die  opgedeeld  is  in  twee  parallelle  stroken  met  elk  een  ander maaibeheer (standaardbreedte: ca 9 à 12 m). Eén van beide stroken wordt het hele jaar niet gemaaid en gaat ruig de winter in: de ‘ruige strook’. De andere strook wordt bij de start van het broedseizoen kort gemaaid (april), daarna nog eens  in  juni  en  opnieuw  in  het  najaar  (aug- okt).  Zo  is  er  bijna  altijd  een  korte grasmat  aanwezig  die  geschikt  is  voor  akkervogels  om  voedsel  te  zoeken,  én met ruige dekking in de onmiddellijke nabijheid.