Deelbekken

Vlaanderen verdeeld in rivieren

Definitie: 

Een bekken is een zone gekoppeld aan ee rivier. Als het water dat in die zone valt komt in de betreffende trivier terecht. In het Scheldebekken zal al het regenwater uiteindelijk in de schelde terechtkomen, eventueel via de zijrivieren zoals de Nete, Demer of Leie. De bekkens van de zijrivieren worden deelbekkens genoemd, dus het Netebekken is een deelbekken van het Scheldebekken.